Najlepšie výhľady do budúcnosti – pre vás aj pre Burgmaier.

Prostredníctvom našej inovačnej sily sme sa vypracovali na popredného výrobcu presných dielov a zásobujeme našich zákazníkov na celom svete. 800 zamestnancov v oblasti vývoja, dizajnu, výroby, montáže a zabezpečenia kvality na 250 výrobných strojoch na výrobnej ploche s rozlohou 31 000 m2 sa spoločne usiluje o naše krédo „Quality First“.

Zanietenosť pre nulové chyby je zárukou toho, že dokážeme nadchnúť našich zákazníkov aj v budúcnosti. Flexibilne reagujeme na zmeny na trhu s cieľom zabezpečiť dlhodobý úspech našej spoločnosti a ponúknuť našim zákazníkom inovatívne riešenia a zamestnancom atraktívne pracovné miesta. To je mimoriadne dôležité hlavne teraz: nachádzame sa uprostred najväčšej zmeny v histórii automobilu. Mnohé veci chceme a musíme robiť inak, aby sme boli aj naďalej úspešní na trhu. Ako výrobca vysoko-presných dielov budeme zohrávať významnú úlohu aj v automobilovom a prepojenom svete budúcnosti. Predovšetkým v oblasti elektrického riadenia, hybridizácie, nastavenia vačkového hriadeľa, prevodoviek, bŕzd a elektrických motorov vidíme na nasledujúce desaťročie miliardové trhy pre naše výrobky.

Mimochodom: Denne opustí naše továrne približne 350 000 dielov a zo štatistického hľadiska sa v každom európskom aute nachádza 5 dielov spoločnosti Burgmaier.

Preberáme ekologickú zodpovednosť a pracujeme udržateľným spôsobom.

Vďaka nášmu fotovoltaickému systému dokážeme rapídne znížiť znečistenie CO2. Environmentálne a energetické povedomie našich zamestnancov je podporované prostredníctvom vhodného školenia, ďalšieho vzdelávania a informácií, čo im umožňuje nezávislé konanie v ich pracovnej náplni. Prostredníctvom optimalizovaných procesov a postupov chceme znížiť naše využívanie zdrojov. V rámci neustáleho zlepšovania sa prijmú opatrenia na zabránenie znečisteniu životného prostredia a plytvaniu energiou. Sme si vedomí toho, že všetky naše procesy musia byť v súlade so záujmami spoločnosti. Naše výrobky a služby slúžia predovšetkým na bezpečnosť ľudí, hospodárne využívanie zdrojov a čistotu životného prostredia. Optimalizovanými procesmi chceme minimalizovať emisie, produkciu odpadu a spotrebu energie a tiež zachovať zdroje.

Naša história

Od nášho založenia v roku 1931 sme sa zaviazali k vývoju a výrobe presných dielov vo veľkých sériách na najvyššej úrovni kvality. História firmy bola od začiatku formovaná našou inovatívnou silou a našou sociálnou angažovanosťou.

1931
Založenie

V roku 1931 založil Hugo Burgmaier (nar. 1909) elektrotechnickú továreň a továreň na tvarové sústruženie, kde boli vyrábané bakelitové konektory a sústružené diely pre elektrotechnický priemysel. V tomto čase tam pracovalo 30 ľudí. Po roku 1945 francúzske okupačné jednotky úplne rozobrali výrobný závod. Až v roku 1947 sa mohla výroba po náročnej rekonštrukcii obnoviť.

 

1958
Hugo Burgmaier kupuje továreň v Allmendingene

V roku 1958 kúpil Hugo Burgmaier továreň na hlavnej ulici v Allmendingene, aby rozšíril svoju továreň na železo v obci Schmiechen. Konečná úprava sústružených dielov vyrobených v Schmiechene sa preložila do Allmendingenu, kde približne 40 zamestnancov pracovalo už v dvojzmennej prevádzke. Vo firme začala pracovať dcéra Elli Burgmaier.

 

1968
2. generácia prevzala spoločnosť Burgmaier

V roku 1968 zomrel zakladateľ firmy Hugo Burgmaier. Jeho dcéra Elli Schick-Burgmaier a jej manžel Bruno Schick prevzali vedenie spoločnosti Burgmaier, ktorá v tom čase zamestnávala 67 ľudí.

 

1970
Moderná výrobná hala

V roku 1970 bola vybudovaná moderná výrobná hala s administratívnou budovou a firma sa úplne presťahovala zo Schmiechenu do Allmendingenu. Zásadnou modernizáciou, nákupom a výrobou najmodernejších strojov a ďalším rozšírením továrne v Allmendingene sa firma Burgmaier stala dôležitejším dodávateľom automobilového priemyslu. V roku 1977 založil Bruno Schick spolu so svojím švagrom Hugom Burgmaierom (nar. 1953) v prázdnej hale v obci Schmiechen kaliareň.

 

1986
Väčšia rozloha závodu v Allmendingene

V roku 1986 sa rozloha závodu v Allmendingene opäť zdvojnásobila. V tomto čase zamestnávala firma Burgmaier 131 ľudí, z toho 40 žien a 11 učňov. Už v roku 1989 to bolo 30 mladých ľudí, ktorí sa vo firme vyučili.

 

1995
3. generácia preberá spoločnosť Burgmaier

V roku 1995 sa k firme Burgmaier pripojil Karl-Hugo Schick, vnuk zakladateľa firmy, po predchádzajúcom skutočnom rozdelení kaliarne (SHU). Svoju prácu v manažmente začal výstavbou nového výrobného závodu vo Francúzsku. Táto sesterská firma „Precisdec“ bola založená v roku 1996 a mala 8 zamestnancov, zatiaľ čo v Allmendingene to bolo 155 zamestnancov.

2000
Výstavba

V roku 2000 bola dokončená nová administratívna budova a tretie rozšírenie výrobnej plochy v Allmendingene.

2004
Laupheim a Slovensko

V roku 2004 boli založené spoločnosti Burgmaier HighTech v Laupheime v Nemecku a Burgmaier Precision Slovakia v Banskej Bystrici na Slovensku.

2007
Rozšírenie závodu v Laupheime

V roku 2007 bola prostredníctvom rozšírenia závodu zdvojnásobená výrobná plocha v Laupheime.

2012
Závod v Banskej Bystrici

V roku 2012 bol otvorený novovybudovaný závod v priemyselnej časti Banskej Bystrice. V súčasnosti zamestnáva skupina Burgmaier vo svojich 4 závodoch viac ako 800 ľudí.

V roku 1931 založil Hugo Burgmaier (nar. 1909) elektrotechnickú továreň a továreň na tvarové sústruženie, kde boli vyrábané bakelitové konektory a sústružené diely pre elektrotechnický priemysel. V tomto čase tam pracovalo 30 ľudí. Po roku 1945 francúzske okupačné jednotky úplne rozobrali výrobný závod. Až v roku 1947 sa mohla výroba po náročnej rekonštrukcii obnoviť.
 
V roku 1958 kúpil Hugo Burgmaier továreň na hlavnej ulici v Allmendingene, aby rozšíril svoju továreň na železo v obci Schmiechen. Konečná úprava sústružených dielov vyrobených v Schmiechene sa preložila do Allmendingenu, kde približne 40 zamestnancov pracovalo už v dvojzmennej prevádzke. Vo firme začala pracovať dcéra Elli Burgmaier.
 
V roku 1968 zomrel zakladateľ firmy Hugo Burgmaier. Jeho dcéra Elli Schick-Burgmaier a jej manžel Bruno Schick prevzali vedenie spoločnosti Burgmaier, ktorá v tom čase zamestnávala 67 ľudí.
 
V roku 1970 bola vybudovaná moderná výrobná hala s administratívnou budovou a firma sa úplne presťahovala zo Schmiechenu do Allmendingenu. Zásadnou modernizáciou, nákupom a výrobou najmodernejších strojov a ďalším rozšírením továrne v Allmendingene sa firma Burgmaier stala dôležitejším dodávateľom automobilového priemyslu. V roku 1977 založil Bruno Schick spolu so svojím švagrom Hugom Burgmaierom (nar. 1953) v prázdnej hale v obci Schmiechen kaliareň.
 
V roku 1986 sa rozloha závodu v Allmendingene opäť zdvojnásobila. V tomto čase zamestnávala firma Burgmaier 131 ľudí, z toho 40 žien a 11 učňov. Už v roku 1989 to bolo 30 mladých ľudí, ktorí sa vo firme vyučili.
 
V roku 1995 sa k firme Burgmaier pripojil Karl-Hugo Schick, vnuk zakladateľa firmy, po predchádzajúcom skutočnom rozdelení kaliarne (SHU). Svoju prácu v manažmente začal výstavbou nového výrobného závodu vo Francúzsku. Táto sesterská firma „Precisdec“ bola založená v roku 1996 a mala 8 zamestnancov, zatiaľ čo v Allmendingene to bolo 155 zamestnancov.
 
V roku 2000 bola dokončená nová administratívna budova a tretie rozšírenie výrobnej plochy v Allmendingene.
 
V roku 2004 boli založené spoločnosti Burgmaier HighTech v Laupheime v Nemecku a Burgmaier Precision Slovakia v Banskej Bystrici na Slovensku.
 
V roku 2007 bola prostredníctvom rozšírenia závodu zdvojnásobená výrobná plocha v Laupheime.
 
V roku 2012 bol otvorený novovybudovaný závod v priemyselnej časti Banskej Bystrice. V súčasnosti zamestnáva skupina Burgmaier vo svojich 4 závodoch viac ako 800 ľudí.

Náš miestny tím

Karl-Hugo Schick
Karl-Hugo SchickRiadiaci spoločník
Clifford Howald
Clifford HowaldObchodný riaditeľ
Prečo Burgmaier?
„Pretože v tomto rodinnom podniku s krátkymi vzdialenosťami môžeme všetci spoločne pracovať na vytvorení úspešnej budúcnosti.”