Ak sa spolupráca riadi zásadami partnerstva, ste vo firme Burgmaier.

Každý zamestnanec svojím nasadením a zodpovedným konaním významne prispieva k nášmu úspechu. Vzájomné správanie je kooperatívne a podporné. Pri našom konaní považujeme za najhodnotnejšie zdravie našich zamestnancov. Pri odhaľovaní a odstraňovaní chýb a ich príčin je pomoc každého zamestnanca veľmi dôležitá. Nasadenie a motivácia tvoria základ nášho systému riadenia. Je úlohou všetkých zabezpečiť prostredníctvom zodpovednej spolupráce efektívnosť nášho riadenia vo všetkých oblastiach a pracovných postupoch. Ak ste súčasťou tímu Burgmaier, staráme sa o vás ako o človeka a zamestnanca. Samozrejmosťou je u nás podpora odbornej prípravy a neustáleho ďalšieho vzdelávania.

Tu máte možnosť vidieť aktuálne
voľné pracovné pozície, ktoré obsadzujeme
v Banskej Bystrici

BURGMAIER
Precision Slovakia, s.r.o.
Technická ulica 14826/6
SK-97401 Banská Bystrica
personalne-sk@burgmaier.com