Nechajte sa presvedčiť aj našou inovačnou silou a najmodernejšími strojmi.

Našou hlavnou kompetenciou je výroba vysokokvalitných presných dielov pripravených na inštaláciu vyrobených z ocele (chrómniklové ocele, nehrdzavejúce a kyselinovzdorné ocele, cementačné a zušľachtené ocele) alebo hliníka. Naše diely obrábame aj z tyčí, odliatkov a výkovkov. Sme medzinárodným výrobcom presných dielov a v kovoobrábacom priemysle sme si vytvorili skvelú povesť. Podarilo sa nám upevniť naše popredné technické postavenie a splniť želania našej globálnej klientely. Spokojnosť zákazníkov je naším najvyšším cieľom. Dosahujeme ju prostredníctvom troch základných pilierov, ktoré tvoria našu podnikovú kultúru: kompetencia – precíznosť – spoľahlivosť. Prostredníctvom neustáleho zlepšovania a úzkej spolupráce založenej na partnerstve s našimi zákazníkmi sa snažíme dosiahnuť vedúce postavenie v oblasti technológií a nákladov. Základom toho je naše najmodernejšie technické vybavenie, ktoré denne spĺňa tie najvyššie nároky.

Naše služby

Technológia sústruženia

S viac ako 80-ročnými skúsenosťami v oblasti technológie sústruženia je jednou z našich hlavných kompetencií zaobchádzanie s vysoko produktívnymi automatickými sústruhmi. Pre stredné a veľké série používame najmodernejšie šesť- a osemvretenové sústruhy s CNC a vačkovým riadením, pri malých sériách sa používajú jednovretenové CNC sústruhy. Vďaka tomu máme k dispozícii flexibilnú a nákladovo efektívnu možnosť vyrábať komplexné obrobky z vysoko pevných materiálov rýchlo a vo veľkom množstve. Na sústruženie využíva firma Burgmaier okrem iného automatické sústruhy Gildemeister, INDEX, Schütte a Tornos s priechodom vretena 5 až 52 mm.

Aditívna výroba

Naše technologické skúsenosti dopĺňame selektívne laserové tavenie kovu. Zo svetla a prášku sa nové nápady stávajú skutočnosťou: Filigránové a bionické geometrie sú vytvorené v v najkratšom možnom čase. Ľahké štruktúry, súvislé kanály a integrácia nových funkcií prinášajú pridanú hodnotu pre vaše produkty. Sprevádzame Vás celým reťazcom procesov aditívnej výroby: Od dizajnu a inžinieringu produktov cez aditívnu výrobu až po presné CNC obrábanie. Štandardizované zabezpečenie kvality so skúšobnými certifikátmi sú pre nás samozrejmosťou. BURGMAIER kombinuje osvedčené procesy s novými metódami. Chcete s nami pokročiť v budúcnosti priemyselnej výroby? Potom kontaktujte nášho kolegu: Julian Mulfinger, +49 7391 5007-985, julian.mulfinger@burgmaier.com

Obrábanie tvrdých materiálov

Medzi výrobné procesy zavedené v našej firme patrí aj brúsenie obrobkov vo veľkom počte s presnou toleranciou tvarov a polôh, vysokou kvalitou priemeru a vysokou presnosťou povrchu ako hlavnou kompetenciou.

To zahŕňa:

 • obrábanie tvrdých materiálov
 • bezhrotové brúsenie zapichovacím spôsobom
 • bezhrotové brúsenie priebežným spôsobom
 • vonkajšie brúsenie
 • tvarové brúsenie
 • rovinné brúsenie
 • honovanie
 • špeciálne obrábanie

Obrábacie centrá

Prostredníctvom CNC-riadených obrábacích centier s čiastočne automatickým podávaním dielov sme nezávislí pri osadzovaní strojov. Krátka doba obrobenia a výmeny nástroja, ako aj 4- a 5-stranné opracovanie zvyšujú výkon. Naše veľmi sofistikované diely získavajú svoj konečný geometrický tvar vŕtaním, frézovaním a trením.

Automatizácia

Použitie inovatívnych riešení automatizácie v našich priestoroch ponúka mimoriadne zaujímavú možnosť rýchlo osadiť stroje a tieto efektívne spracovať. Integrované testovacie jednotky sú tiež súčasťou týchto automatizácií. Spojením niekoľkých strojov navzájom je možné dosiahnuť kratšie cesty a tým aj rýchlejšie priebežné časy.

Tepelné a povrchové spracovanie

Správne tepelné spracovanie poskytované našimi externými partnermi dodáva našim produktom ich konečné materiálové vlastnosti.

Naše tepelné spracovanie zahŕňa nasledujúce procesy:

 • žíhanie
 • popúšťanie
 • kalenie
 • nauhličovanie
 • cementácia
 • karbonitridovanie
 • nitridovanie
 • nitrocementácia
 • induktívne kalenie

Povrchovým spracovaním sa môže cielene zlepšiť akosť povrchu a funkcia komponentov.

Na úpravu povrchových vlastností je možné použiť nasledujúce postupy:

 • brunírovanie
 • chromátovanie
 • povrchová úprava Dacromet
 • povrchová úprava železa
 • tvrdá anodizácia
 • fosfátovanie
 • chrómovanie
 • pokovovanie meďou
 • niklovanie
 • zinkovanie
 • povrchová úprava zinok-železo
 • povrchová úprava zinok-nikel

Technológia merania kvality

Kvalita je naším najvyšším cieľom. S pomocou nášho certifikovaného systému riadenia kvality a najmodernejších testovacích a meracích zariadení dôsledne sledujeme cieľ nulových chýb a zabezpečujeme stálu vysokú úroveň kvality. Naši nezávislí zamestnanci monitorujú výrobné procesy štatisticky (SPC). Nakoniec sú diely testované na technickú čistotu v laboratóriu. Samozrejmosťou je pre nás konečná kontrola vykonávaná oddelením zabezpečenia kvality, interné a externé audity v celej spoločnosti, rovnako aj u našich dodávateľov.

Okrem iného používame nasledujúce meracie zariadenia:

 • optické meracie prístroje 2D + 3D
 • zariadenia na meranie tieňového svetla
 • Contracer
 • meracie mikroskopy
 • konturograf
 • kalibračné zariadenia meracích prístrojov
 • prístroje na testovanie toku
 • permetre
 • formtestery
 • meracie prístroje
 • digitálne mikroskopy
 • tvrdomery
 • interferometer bieleho svetla

Vlastná brusiareň nástrojov

S vlastnou brusiarňou nástrojov s najvyššou presnosťou dokážeme rýchlo a pružne reagovať, aby sme pri každej zmene pracovali s optimalizovanými nákladmi.

Simultánne inžinierstvo

Včasnou a úzkou spoluprácou s našimi zákazníkmi môžeme priniesť naše systematické úsilie o neustále zlepšovanie svojich projektov od vývoja po sériovú výrobu. Investovanie ako do našich zamestnancov prostredníctvom odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania, tak aj do najnovších technológií nám umožňuje ukázať zákazníkom cenovo výhodné výrobné alternatívy.