Služby & Servis

Dodávame Vám presné sústružené súčiastky určené priamo na montáž, v brúsenom, honovanom alebo lapovanom stave, taktiež tepelne alebo povrchovo upravené. "Just in time"nie je pre nás len heslo. Naša logistická organizácia vyrieši bezproblémovo krátkodobé potreby dodávok, ako aj spätnú sledovateľnosť každého produktu.