História

Od založenia v roku 1931 sme sa zaviazali vývoju a výrobe presných súčiastok na najvyššej kvalitatívnej úrovni. História podniku je od počiatku ovplyvnená našou inovačnou silou a našou sociálnou angažovanosťou.

Viac informácií o spoločnosti

V roku 1958 získal Hugo Burgmaier na Hauptstraße v Allmendingen továrenskú budovu, s úmyslom rozšíriť svoj kovospracujúci závod so sídlom v Schmiechene. Konečné opracovanie sústružených súčiastok vyrobených v Schmiechene sa presunulo do Allmendingenu, v ktorom už pracovalo približne 40 zamestnancov v dvojzmennej prevádzke. Dcéra Elli Burgmaier začala pracovať v podniku.