História

Od založenia v roku 1931 sme sa zaviazali vývoju a výrobe presných súčiastok na najvyššej kvalitatívnej úrovni. História podniku je od počiatku ovplyvnená našou inovačnou silou a našou sociálnou angažovanosťou.

Viac informácií o spoločnosti

V roku 1970 bola vybudovaná moderná výrobná hala s kancelárskymi priestormi a prevádzka sa kompletne presunula zo Schmiechenu do Allmendingenu. Prostredníctvom základnej modernizácie, zakúpenia a výroby najmodernejších strojov a ďalšieho rozširovania závodu v Allmedingene získala spoločnosť Burgmaier ako dodávateľ automobilového priemyslu na význame. Vo voľnej hale v Schmiechene založil Bruno Schick v roku 1977 spolu so svojím švagrom Hugom Burgmaierom (nar. 1953) kaliareň.