ĎALŠIE VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Podľa našej zásady: „V Burgmaieri sme kvalifikovaní, angažovaní, motivovaní,“ podporujeme našich zamestnancov prostredníctvom našich štrukturovaných možností ďalšieho odborného vzdelávania a vzdelávacích seminárov.